Εκμάθηση Νοηματικής Γλώσσας

Η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πραγματοποιείται σε 4 επίπεδα (Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄).  Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει το κάθε ένα από αυτά  με δυο τρόπους :

α) με κανονικό ρυθμό,  4 ώρες την εβδομάδα και συνολική διάρκεια 8 μήνες (Νοέμβριο έως Ιούνιο, Μάρτιο έως Οκτώβριο).

β) με εντατικό ρυθμό, 8 ώρες την εβδομάδα και διάρκεια 4 μήνες (Νοέμβριο έως Μάρτιο, Μάρτιο έως Ιούνιο, Ιούλιο έως Οκτώβριο).

Ο χρόνος φοίτησης εξαρτάται από την επιλογή του τρόπου παρακολούθησης καθώς και  το συνδυασμό κανονικών και εντατικών παρακολουθήσεων.

Σε κάθε επίπεδο οι μαθητές διδάσκονται συγκεκριμένες ενότητες και εξασκούνται σε αυτές με τελικό σκοπό την εμπέδωση και την βελτίωση της απόδοσής τους.

Εν συντομία σας αναφέρουμε τη βασική ύλη κάθε επιπέδου:

  • Α’ επίπεδο : Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης της Ε.Ν.Γ. όπως εκμάθηση απλών εννοιών, ρημάτων, χαιρετισμών, λέξεων καθημερινότητας. Δίνεται βαρύτητα στη δομή της γλώσσας και στη χρήση των ταξινομητών.
  • Β’ επίπεδο : Περιγραφή χώρων και προσώπων, απόδοση άρθρων και ιστοριών στη νοηματική, μαθήματα έκφρασης και εκπαίδευση για τη ζωή και τη δράση της κοινότητας και της κουλτούρας των  Κωφών.
  • Γ’ επίπεδο : Απόδοση κειμένων σε Ε.Ν.Γ. και πλούσια περιγραφή εικόνων με βαρύτητα στα ιδιώματα της γλώσσας, κατανόηση βιντεοιστοριών.
  • Δ’ επίπεδο : Εμβάθυνση στην γλώσσα και στα ιδιαίτερα στοιχεία της Ε.Ν.Γ. – προετοιμασία για τις εξετάσεις επάρκειας.

Στο τέλος κάθε επιπέδου γίνεται μια συνολική αξιολόγηση όπου ανάλογα με την απόδοση μπορεί κάποιος να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο ή να χρειαστεί να παρακολουθήσει επιπλέον ώρες μαθημάτων εντελώς δωρεάν.

Με την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου χορηγείται βεβαίωση στην οποία πιστοποιείται η παρακολούθηση των 120 ωρών διδασκαλίας Ε.Ν.Γ που απαιτούνται για κάθε επίπεδο.

error: Content is protected !!