Τμήματα Διερμηνείας

Με την απόκτηση του πτυχίου της επάρκειας, όσοι μαθητές επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοίτηση τους στη νοηματική γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο μπορούν να εγγραφούν σε τμήματα προετοιμασίας διερμηνέων Ε.Ν.Γ..

Διερμηνέας είναι ο επαγγελματίας ο οποίος χτίζει καθημερινά γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των Κωφών και των ακουόντων. Ειδικεύεται στον τομέα της επικοινωνίας και πρέπει να κατέχει τόσο τη νοηματική γλώσσα όσο και την ελληνική γλώσσα ώστε να μεταφέρει τόσο λεκτικά όσο και μη λεκτικά νοήματα από  τη μία γλώσσα στην άλλη μεταφέροντας ταυτόχρονα την κουλτούρα και τον πολιτισμό της γλώσσας.

Το επάγγελμα του διερμηνέα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον που του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες, γεγονός που απαιτεί αυξημένες δεξιότητες επικοινωνίας, ευελιξία και αίσθημα ευθύνης.

Οι εξετάσεις διερμηνέων Ε.Ν.Γ. διοργανώνονται από τον Σύλλογο Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. μια φορά το χρόνο.

error: Content is protected !!