ΑΡΘΡΑ

Κωφά άτομα και εργασιακό άγχος*

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα Κωφά άτομα στην εργασία τους, η επίδρασή τους στο εργασιακό άγχος και οι στρατηγικές διαχείρισής του. Το ποιοτικό υλικό συγκεντρώθηκε τον Ιανουάριο του 2019, με ημιδομημένες συνεντεύξεις, Κωφών ατόμων άνω των 30 ετών, τα…

Περισσότερα »

Νοηματικές Γλώσσες και Κοινότητα Κωφών

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών (World Federation of the Deaf) υπάρχουν περίπου 70.000.000 κωφοί σε όλον τον κόσμο που χρησιμοποιούν τη Νοηματική Γλώσσα (Ν.Γ.) ως μητρική τους γλώσσα. Η Νοηματική Γλώσσα αποτελεί το φυσικότερο τρόπο επικοινωνίας και το κυρίαρχο στοιχείο της κουλτούρας των κωφών…

Περισσότερα »

Ένα χρόνο πριν..

Ένα χρόνο πριν (Μάρτιο του 2018) προσλήφθηκα για πρώτη φορά ως φιλόλογος στη δημόσια εκπαίδευση και μάλιστα στο Ειδικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης στο Πανόραμα. Όταν πέρασα την αυλόπορτα του σχολείου την πρώτη μέρα, ήμουν σίγουρη ότι οι στιγμές μου εκεί θα ήταν…

Περισσότερα »