Επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας

Με την ολοκλήρωση των τεσσάρων επιπέδων, ο μαθητής  είναι έτοιμος να αξιολογηθεί για την απόκτηση του πτυχίου επάρκειας στη νοηματική γλώσσα.

Το 2000 η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με τον Ν.2817/2000 αναγνωρίστηκε ως επίσημη γλώσσα των Κωφών και Βαρήκοων και καθιέρωσε απαραίτητη τη γνώση της  αλλά και την πιστοποίηση όσων ασχολούνται με την Ειδική Εκπαίδευση.

Η ελληνική Πολιτεία όρισε ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), όπου διοργανώνει τις  εξετάσεις επάρκειας τρεις φορές το χρόνο (Νοέμβριο, Μάρτιο και Ιούνιο) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν αξιολόγηση σε τρία ανεξάρτητα μεταξύ τους  πεδία (Κείμενα, Εικόνες και Βίντεο), με αποτέλεσμα την κατοχύρωση των πεδίων που κάποιος έχει πετύχει (ανεξαρτήτως της  χρονικής περιόδου και των προσπαθειών που έχει καταβάλει) και την προετοιμασία μόνο στα πεδία που ενδεχομένως απέτυχε.

Στο κέντρο μας σχηματίζονται ολιγάριθμα τμήματα  που προετοιμάζουν τους μαθητές στο κάθε πεδίο ξεχωριστά.

error: Content is protected !!